In deze digitale leeromgeving staan de eerste lessen van de Leerlijn Erfgoed. De lessen worden in de loop van schooljaar 2017-2018 aangevuld.

De leerlijn zal bestaan uit een viertal thema’s per groep plus een suggestie voor een excursie of een lespakket van het Loket en gaat uit van materieel en immaterieel erfgoed.

Per thema zijn de lesmaterialen, zoals lesbrieven en werkbladen te downloaden.